ناز طلا » سرگرمی » تعبیر دیدن عروس در خواب / تعبیر خواب عروسی خودم و دیگران

تعبیر دیدن عروس در خواب / تعبیر خواب عروسی خودم و دیگران

تعبیر خواب عروسی مرده / تعبیر خواب عروسی برادرم خواهرم شوهرم

تعبیر دیدن عروس در خواب  تعبیر خواب عروسی خودم و دیگران

دیدن عروسی در خواب  ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر معبران خوب  نیست  . ما تلاش کرده ایم تمام این تعابیر را برای شما گردآوری کنیم . تعبیر خواب عروس بیشتر به رنگ لباسهای عروس و داماد و اینکه عروس و داماد را می شناسید یا نه ، و حالت عروسی که شاد باشد یا توام با گریه باشد تعابیر مختلفی دارد  بقیه در ادامه مطلب…….

لوک اویتنهاو میگوید : ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج میکنید ، نشانة آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

اگر زن یا شوهر عروسی خودشان (همسر خود با خود) را در خواب ببینند که به خوشی باشد نشانه ی شادی در زندگی ست .

اگر ببیند که زن (شوهر دار )  یا مرد (زن دار) با کسی دیگر یا همسر خود با دیگران  ازدواج می کند ، یک مشکل بزرگ در پیش است .

دیدن شوهر در خواب : امیدهای واهی

دیدن زن در خواب : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

۱ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانة آن است که سردی بیتقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد .  اگر عروس لباس سیاه بر تن داشته باشد عمرش کوتاه است  ، اگر لباس قرمز به تن داشته باشد و خوشحال باشد ، به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد .

۲ـ دیدن مراسم ازدواج و جشن عروسی دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند (عروس سیاهپوش) ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

۳ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج میبندید ، نشانة آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی ، امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقةخود لذت زیادی خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ میدهد یا عروسی و عزا با هم باشد و یا عروسی با گریه و زاری می باشد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید کشید .

۶ـ اگر دختریخواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیکند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

7- اگر خواب ببیند که شخصی که مرده  عروسی کرده  ، نشانه  خوب بودن و شادی روح مرده می باشد .

8- اگر کسی در خواب ببیند که معشوقه اش (عشقت – عشقم ) با کسی ازدواج کرده ، نشانه ی عمر کوتاه برای آنها می باشد .

9- اگر کسی در خواب ببیند  که جشن عروسی دختر ، پسر ، خواهر ، برادر ، نزدیکان ، فامیل ،  با شخصی که می شناسند باشد و جشن عروسی به خوشی باشد ، نشانه ی یک خبر بسیار خوب می باشد تا چند روز آینده .

تعبير خواب عروسی به روايت ابراهيم کرماني

اگر درخواب عروسي را با چنگ و ناي بيند، دليل مصيبت است.

تعبير خواب به روايت جابرمغربی

اگر زني بيند كه عروس شده او را پيش شوهر مي بردند، دليل است كه آخر او باشد.

منوچهر مطيعي تهراني در تعبیر خواب عروسی می گوید : ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد تازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که توضيح آن وقت مي گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي کند. اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شود به هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند و نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.

امام صادق و ابن سیرین نظر مطلقی در تعبیر خواب عروسی و جشن عروسی ندارند  اما  در اشاراتی که در تعابیر دیگر کرده اند تقریباً نظری مشابه با منوچهر تهرانی و ابراهیم کرمانی دارند .

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

بیست − چهارده =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز طراحی قالب وردپرس